We behouden het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Uw gebruik van lovelyyogi.nl na een dergelijke wijziging houdt in dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan de algemene voorwaarden zoals gewijzigd. Om deze reden raden we u aan om deze algemene voorwaarden te lezen wanneer u deze website gebruikt.

Overzicht

Deze website wordt verzorgd door Lovely Yogi. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” of iets dergelijks naar Lovely Yogi. Elke persoon die de website en bijbehorende webpagina’s bezoekt of gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, www.lovelyyogi.com (gezamenlijk de “Websites”) wordt “u” genoemd. Lovely Yogi biedt de websites aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf de websites voor jou, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hierin worden vermeld.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan of virussen die uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren, veroorzaakt door of voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van of browsen op deze website of het downloaden van materiaal van deze website. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, NOCH ONZE BESTUURDERS, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, OPVOLGERS, OPDRACHTGEVERS, RETAILPARTNERS, NOCH ENIGE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE TOTSTANDKOMING, PRODUCTIE OF TRANSMISSIE VAN DEZE WEBSITE AANSPRAKELIJK ZIJN TEGEN WELKE PARTIJEN, , INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DIE ALS GEVOLG VAN WINSTVERLIES, GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ELKE WEBSITES DIE AAN DEZE WEBSITES LINKS SITE, OF HET MATERIAAL, INFORMATIE OF DIENSTEN OP ENIGE OF AL DERGELIJKE SITES, ONGEACHT OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMIDDELEN OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN OF DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWIJZIGD. DE VOORGAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE WET. RAADPLEEG UW PLAATSELIJKE WETGEVING VOOR DERGELIJKE VERBODEN.

IN HET GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DEZE WEBSITE OF ENIGE INHOUD, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE VERHAAL IS OM HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE TE STAKEN. IN HET GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE U HEBT GEKOCHT OP OF VIA DEZE WEBSITE, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW VERHAAL, INDIEN VAN TOEPASSING IS VAN DE FABRIKANT VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF DE LEVERANCIER VAN DERGELIJKE DIENSTEN, IN OVEREENSTEMMING MET DEZE FABRIKANT OF GARANTIE VAN DE LEVERANCIER, OF OM EEN RETOUR EN TERUGBETALING TE VOREN VOOR DERGELIJK PRODUCT OF DIENSTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET RETOUR- EN TERUGBETALINGSBELEID DAT OP DEZE WEBSITE IS GEPLAATST. Deze site kan onnauwkeurigheden, vergissingen of typografische fouten bevatten. We garanderen niet dat de inhoud ononderbroken of foutloos zal zijn.

Copyright en handelsmerk

Tenzij anders aangegeven, is materiaal op deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, illustraties, software, audioclips, videoclips, animatiebestanden, onderworpen aan de copyright- en handelsmerkrechten van Lovely Yogi. Bijgevolg mag het materiaal op deze website niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepost, verzonden, verspreid, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lovely Yogi. Alle rechten voorbehouden.

Producten, inhoud en specificaties

Alle functies, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten die op deze website worden beschreven of afgebeeld, kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bepaalde gewichten, maten en soortgelijke beschrijvingen zijn bij benadering en worden alleen voor gemaksdoeleinden verstrekt. We doen alle redelijke inspanningen om de kenmerken van onze producten nauwkeurig weer te geven, inclusief de toepasselijke kleuren; De werkelijke kleur die u ziet, is echter afhankelijk van uw computersysteem en we kunnen niet garanderen dat uw computer dergelijke kleuren nauwkeurig weergeeft. De opname van producten of diensten op deze website op een bepaald moment impliceert of garandeert niet dat deze producten of diensten op elk moment beschikbaar zullen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om alle van toepassing zijnde lokale, provinciale en internationale wetten met betrekking tot het bezit, het gebruik en de verkoop van een item dat op deze website is gekocht, te controleren en te gehoorzamen. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u dat de bestelde producten alleen op een wettige manier zullen worden gebruikt.

Verzendbeperkingen

Wanneer een bestelling is geplaatst, wordt deze verzonden naar een adres dat door de koper is opgegeven, zolang dat verzendadres voldoet aan de verzendbeperkingen op deze website. Alle aankopen op deze website worden gedaan op basis van een verzendingscontract. Als gevolg hiervan gaat het risico van verlies en eigendomsrecht voor artikelen die op deze website zijn gekocht op u over bij aflevering van de artikelen aan de vervoerder. U bent verantwoordelijk voor het indienen van claims bij vervoerders voor beschadigde en / of zoekgeraakte zendingen.

Jouw rekening

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account- en wachtwoordinformatie en u gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

Door een bestelling te plaatsen, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat u ons nauwkeurige, waarheidsgetrouwe informatie verstrekt en dat u bevoegd bent om de bestelling te plaatsen.

Omruil- en restitutiebeleid

Nieuwe, ongebruikte koopwaar tegen de volledige prijs die via onze webshop is gekocht, kan binnen 14 dagen na aankoop in elke boetiek worden geruild met een originele bon. Na 14 dagen mogen de goederen niet meer worden geruild.