Lovely Yogi Privacy Policy

Lovely Yogi vindt het belangrijk om jou te informeren hoe informatie persoonlijke informatie van jou wordt gebruikt en gedeeld. We hebben dit privacybeleid opgesteld om je te informeren welke informatie we op de website verzamelen, hoe we jouw informatie gebruiken en welke keuzes je hebt over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Uw gebruik van de website geeft aan dat u onze privacypraktijken, zoals uiteengezet in dit privacybeleid, hebt gelezen en aanvaard.

Houd er rekening mee dat de praktijken die worden beschreven in dit privacybeleid van toepassing zijn op informatie die door ons of onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of agenten wordt verzameld: (i) via deze website, (ii) waar van toepassing, via onze klantenservice in verband met deze website, ( iii) via informatie die aan ons wordt verstrekt in onze vrijstaande winkels, en (iv) via informatie die aan ons wordt verstrekt in combinatie met marketingpromoties en sweepstakes.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken op websites

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde enig deel van dit privacybeleid geheel of gedeeltelijk te wijzigen, bij te werken, toe te voegen, te beëindigen, te verwijderen of anderszins te wijzigen. Wanneer we dit privacybeleid wijzigen, zullen we de datum “laatst bijgewerkt” bovenaan dit privacybeleid herzien.

Als u ons informatie verstrekt of de Website op enigerlei wijze bezoekt of gebruikt nadat dit Privacybeleid is gewijzigd, wordt u geacht onvoorwaardelijk in te stemmen met en akkoord te gaan met dergelijke wijzigingen. De meest recente versie van dit privacybeleid zal beschikbaar zijn op de website en zal alle eerdere versies van dit privacybeleid vervangen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, dient u per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice via info@lovelyyogi.eu